"Μικρά κ' Περίεργα"

Και τα σκουπίδια ..... σκουπίδια

Το δίλημμα για όσους έχουν μάθει να ενεργούν με τη λογική «άσπρο ή μαύρο» είναι σαφές.

 Είτε έξω από το Δημοτικό Σχολείο επί του πεζοδρόμου της Αγίου Τίτου να τοποθετηθεί κάδος απορριμμάτων, είτε να μην τοποθετηθεί και οι σακούλες των σκουπιδιών να παραδοθούν στις ορέξεις των αδέσποτων τετράποδων. Ακόμη στο Δήμο Ηρακλείου, προϊστάμενοι, λοιποί τομεάρχες και επιστάτες αναζητούν τη λύση.

Μέχρι τότε μαθητές, καταστηματάρχες και περαστικοί θα πρέπει να συμβιώσουν με τις εικόνες που βλέπετε.

Χρήστος Κώνστας

Σχόλια