"Μικρά κ' Περίεργα"

Κατέπεσε η εγγύηση

Μόνο πέντε μήνες κράτησαν - χωρίς μάλιστα να προλάβουν να ενεργοποιηθούν - οι εγγυήσεις Σταθάκη για τη διατήρηση της διαχείρισης των πουλημένων σε funds δανείων σε ελληνικά χέρια-εταιρείες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας που περιλαμβάνει τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την εκταμίευση της δόσης, προκύπτει ότι στην πράξη τροποποιείται ο Νόμος 4325/2015, τον οποίο είχε προωθήσει ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τότε ότι τα δάνεια που θα περνούσαν σε ξένες εταιρείες υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με έδρα την Ελλάδα, που θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Πρακτικά η εγγύηση κατέπεσε σαν να επρόκειτο για κατάστημα ηλεκτρικών ειδών που έκλεισε λόγω πτώχευσης, αφήνοντας εκτεθειμένους όσους πελάτες είχαν αγοράσει προϊόντα της. Πλέον μένουν με το χαρτί της εγγύησης στο χέρι, τρέμοντας στην ιδέα τι θα συμβεί όταν φτάσει η στιγμή της "βλάβης".

Πλέον από το προσχέδιο της συμφωνίας προκύπτει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε τροποποιήσεις του νόμου Σταθάκη, ώστε να καταστεί δυνατή, χωρίς να απαιτεί το ελληνικό δίκαιο, «η αδειοδότηση για την πώληση όλων των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, χωρίς αποκλεισμούς, ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός των μη συνεργάσιμων με βάση το άρθρο 65 παράγραφοι 1 έως 7 του Νόμου 4172/2013». Τι δεν καταλαβαίνεις; Ελεύθερο πεδίο δράσης χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις για τα διεθνή κοράκια..!

Σχόλια