"Μικρά κ' Περίεργα"

Θα "πνιγεί" η Χρυσή;

Εν αμβιφόλω τίθεται φέτος η δυνατότητα να βρεθεί εργολάβος που να διαθέτει όλα όσα ορίζουν οι νόμοι για να αναλάβει το έργο της αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων από τη νήσο Χρυσή, η οποία κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες.

Η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας προωθεί τη δημοπρασία της εργολαβίας για την καθαριότητα του νησιού, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βρει ανταπόκριση από το μοναδικό αδειοδοτημένο εργολάβο, ο οποίος διαθέτει και το απαιτούμενο πλωτό μέσο για τη μεταφορά των απορριμμάτων.

Μαθαίνω ότι από τη μια το υψηλό κόστος της ετήσιας εργολαβίας, σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό του έργου που αγγίζει τις 55.000 ευρώ και υπολείπεται του κόστους, και από την άλλη το γεγονός ότι για να συμμετάσχει ο συγκεκριμένος ιδιώτης στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα, δυσχεραίνουν την κατάσταση και ο Δήμος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να βρεθεί προ αδιεξόδου. Πάντως, οι πρώτες επισκέψεις στη Χρυσή έχουν ξεκινήσει και η διαχείριση των απορριμμάτων για το 2016 παραμένει τον "αέρα".

Σχόλια