"Μικρά κ' Περίεργα"

Δάσκαλοι στα αζήτητα

Οι τελευταίοι μαζικοί διορισμοί στην εκπαίδευση έγιναν το 2010. Τότε είχαν διοριστεί όλοι όσοι απέμεναν από τη φουρνιά των δασκάλων που πήραν πτυχίο το 2007, μαζί με κάποιους του 2008.

Οι πτυχιούχοι των παιδαγωγικών τμημάτων από το 2008 και μετά είτε εργάζονται ως αναπληρωτές, είτε είναι άνεργοι. Και πρόκειται, υπενθυμίζουμε, για υποψήφιους που, αν και με τους βαθμούς τους περνούσαν συχνά Νομική και Ιατρική, προτιμούσαν να γίνουν δάσκαλοι εξαιτίας της διαφαινόμενης ως βέβαιης επαγγελματικής αποκατάστασης. Πώς αλλάζουν οι καιροί...

ΕΣΤ

Σχόλια