"Μικρά κ' Περίεργα"

Κυριακή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας τιμά ιδιαίτερα την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Οι πέντε Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής αποτελούν το πέλαγος της Ορθόδοξης πίστης.

Στο κέντρο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής υψώνεται ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Οι δύο πρώτες Κυριακές αναφέρονται στο ορθόν δόγμα της Εκκλησίας μας, όπως έχει εκφραστεί από τις Ιερές Συνόδους και από τους Αγίους της Εκκλησίας. Οι δύο τελευταίες Κυριακές προβάλλουν τον Όσιο Πατέρα Ιωάννη της Κλίμακος και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία ως εφαρμοστές του ορθού δόγματος.

Ο μεν Όσιος Ιωάννης εφαρμόζοντάς το από την αρχή της ζωής του, ενώ η Οσία Μαρία μετά από τη μετάνοιά της, στο τέλος της ζωής της. Συμπέρασμα για όλους εμάς είναι ότι για να σωθούμε με την δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πρέπει να συνδυάσουμε Ορθοδοξία και Ορθοπραξία.

Σχόλια