"Μικρά κ' Περίεργα"

Έξοδα... συνοδών

Η δεινή δημοσιονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με τα στενά οικονομικά περιθώρια του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας, έχουν ως αποτέλεσμα να μην παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών ως συνοδών σε σχολικές εκδρομές.

Αυτό απαντά το υπουργείο Παιδείας στην πληθώρα των σχετικών αιτημάτων που διαβιβάζονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Στο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα πρωτίστως για την κάλυψη των δαπανών των εκπαιδευτικών που μετακινούνται για συμπλήρωση ωραρίου. Σωστά... Να πληρωθεί πρώτα αυτός που μετακινείται υποχρεωτικά στο πλαίσιο της εργασίας του και ακολούθως θα πληρωθεί - αν πληρωθεί- και αυτός που μετακινείται εθελοντικά.

ΕΣΤ

Σχόλια