"Μικρά κ' Περίεργα"

Επανάσταση χωρίς αιτία...

Πριν από πέντε χρόνια το "art cafe" για τη Βικελαία Βιβλιοθήκη ήταν πολιτικά κολάσιμο.

Σήμερα είναι πολιτικό όραμα, αρκεί να πλασάρεται με πολιτιστικό τακτ και να λέγεται "ΙΑΝΟΣ" ή όπως αλλιώς.

Η στήλη συγκέντρωσε και το σχετικό φωτογραφικό υλικό και το αφιερώνει στους απανταχού πολιτιστικά επαναστατημένους που ξέμειναν... από αιτία.

ΧΚ

Σχόλια