"Μικρά κ' Περίεργα"

Περιορισμοί εκτός κάθε λογικής....

Ο σκοπός - τουλάχιστον στα χαρτιά - μοιάζει "ευγενής", όμως η υλοποίηση - για μια ακόμη φορά - πάσχει. Και πάσχει... χαρακτηριστικά.

Μιλάμε για την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα, που υποχρεούνται να απασχολούν κατά μέσο όρο ετησίως τα τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, προκειμένου να διατηρούν την άδεια λειτουργίας τους.

Οι αριθμοί είναι οι παρακάτω: σε θέσεις τεχνικού προσωπικού τουλάχιστον 160 εργαζόμενους, σε θέσεις διοικητικού προσωπικού τουλάχιστον 120 εργαζόμενους και σε θέσεις δημοσιογράφων τουλάχιστον 120 εργαζόμενους. Σύνολο 400 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, να το ξαναγράψουμε.

Ο στόχος, είπαμε, μοιάζει "ευγενής": «η διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε έναν κλάδο οι εργαζόμενοι του οποίου έχουν υποστεί πρωτοφανές πλήγμα», όπως αναφέρεται σχετικά.

Αλλά... στέκει αυτό; Μιλάμε για μια ελεύθερη οικονομία και για επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά μοντέλα, σε μια περίοδο κρίσης όπως η σημερινή, όπου τα περιθώρια κέρδους συμπιέζονται και καθώς η τηλεόραση είναι... ακριβό σπορ, διαφοροποιούνται στην αναζήτηση διαφόρων τρόπων, ώστε να μειώνονται τα κόστη και να παραμένουν βιώσιμα τα Μέσα.

Το να υποχρεώνεται ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας να έχει, ντε και καλά, 400 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης δε στέκει επιχειρηματικά και οικονομικά. Αν, δηλαδή, ένα κανάλι δε "βγαίνει" οικονομικά με αυτά τα μεγέθη, θα του απαγορεύεται να μειώσει προσωπικό και δραστηριότητες προκειμένου να "βγει"; Ή να δουλέψει με συμβάσεις έργου ή εξωτερικούς συνεργάτες; Είναι λογικό αυτό σήμερα, σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία;

ΓΣ

Σχόλια