"Μικρά κ' Περίεργα"

Προέκταση...

Ο Συνεταιρισμός ήδη ζητάει αναπομπή από τον υπουργό, ως αναρμόδιου του ΣΙΔ Πειραιά, αλλά επειδή τόσο οι δάσκαλοι έχουν ήδη δημιουργήσει μια νομική αλλά και πραγματική κατάσταση συγκροτημένου οικισμού σε έκταση 450 στρεμμάτων, όπου διαμένουν πλήθος οικογενειών (ως επί το πλείστον πρώτες κατοικίες), αλλά και στην υπόλοιπη επίδικη περιοχή έχει ανεγερθεί πλήθος οικοδομών που κατοικούνται, επειδή το θέμα αφορά και άλλους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, ποιος θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση για την Κρήτη;

ΓΣ

Σχόλια