"Μικρά κ' Περίεργα"

Θέμα για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς...

Ωχ, τι ήταν αυτό που "άνοιξε" ο Σωκράτης Βαρδάκης στο Ράδιο 9,84 και τι συνέπειες θα έχει σε όλους τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, που δεν τους λες και λίγους πάνω στην Κρήτη;

Ανακάλυψε, με αφορμή αίτημα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων στο Βραχόκηπο, πως με υπ' αριθμ. πρωτ. 129183/4531/27.8.2015 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Ιωάννη Τσιρώνη, έγινε αποδεκτή η με αριθμ. 6/2009 ομόφωνη απορριπτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (ΣΙΔ) Πειραιά, υπέρ της μη αναγνώρισης δικαιωμάτων κυριότητας τρίτων επί των εδαφικών εκτάσεων που αναφέρονται και περιγράφονται σ' αυτή, και μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και έκταση 450.000 τ.μ., που είχε αγοράσει το 1986 ο Συνεταιρισμός Δασκάλων, ενώ με την ίδια απόφαση δίνεται η εντολή να διαχειρίζονται οι εν λόγω εκτάσεις ως δημόσιες.

ΓΣ

Σχόλια