"Μικρά κ' Περίεργα"

Νέος πρόεδρος στην τοπική της Ένωσης Κεντρώων

Ο Γιώργος Τριανταφύλλου αναδείχτηκε νέος πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης Ηρακλείου της Ένωσης Κεντρώων. Μέσα από την ίδια εκλογική διαδικασία εκλέχθηκαν και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους: Λάζαρο Σπανόπουλο (αντιπρόεδρο), Ανδρέα Καλπαδάκη (γραμματέα), Ευάγγελο Καραπουλάκη (ταμία), Ιωάννη Παπαδημητρίου (εκπρόσωπο Τύπου), Έλλη Σακελλαρίου, Δημήτριο Ασκοξυλάκη και Γεώργιο Καραπουλάκη (μέλη).

Η Τοπική Οργάνωση της Ένωσης Κεντρώων Ηρακλείου πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με στόχο τον προγραμματισμό της δράσης της και την εξέταση της τρέχουσας οικονομικο-πολιτικής επικαιρότητας. Οι συναντήσεις αυτές είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, που νωρίτερα μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του email: enosi.kentroon.irakliou@gmail.com.

ΕΣΤ

Σχόλια