"Μικρά κ' Περίεργα"

Ενώνουν δυνάμεις οι φορείς του τουρισμού

Σοβαρές πιθανότητες για την περιβόητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έχει επιτέλους η Κρήτη. Κι αυτό γιατί απ' όλους τους φορείς του τουρισμού αποφασίστηκε να αναχθεί η συγκεκριμένη επιδίωξη σε βασικό στόχο τους.

Ξενοδόχοι, διευθυντές ξενοδοχείων, οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και λοιπά τουριστικά σωματεία ενώνουν δυνάμεις. Και συγκροτούν ένα συγκεντρωτικό όργανο, με βασικό στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και μέσω αυτής την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας του τουρισμού. Με το καλό...

ΕΣΤ

Σχόλια