"Μικρά κ' Περίεργα"

Ευρωπαϊκά παραδείγματα

Ενώ οι αναταράξεις μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών συνεχίζονται με αφορμή τις απαιτήσεις της Eurostat να συμπεριλαμβάνει πλέον σε χρέος και έλλειμμα τις δαπάνες συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε έργα ΣΔΙΤ, τα παραδείγματα που έρχονται από άλλες χώρε στις οποίες εφαρμόστηκε ήδη προμηνύουν ένα ζοφερό περιβάλλον. Η Πορτογαλία ήταν ένα από τα πρώτα θύματα των αλλαγών της Eurostat στη μεταχείριση δαπανών για έργα με συμβάσεις παραχώρησης.

Μάλιστα αναγκάστηκε αναδρομικά να συμπεριλάβει δαπάνες ύψους 2 δισ. ευρώ για οδικά έργα, με αποτέλεσμα να διογκωθεί το έλλειμμα και να πάρει πρόσθετα μέτρα.

Αντίστοιχα δυσάρεστα παραδείγματα υπάρχουν σε χώρες όπως τη Λιθουανία ή ακόμη και το Βέλγιο, που δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα όπως η Ελλάδα, ενώ στη Σκωτία αναγκάστηκαν να αλλάξουν τους όρους διαγωνισμού για τον αυτοκινητόδρομο του Αμπερντίν που προωθείτο με σύμβαση παραχώρησης.

Καταλαβαίνετε ότι, αν τελικά ο νέος υπολογισμός αφορά και στην Ελλάδα, τότε είτε το κόστος συμμετοχής του Δημοσίου σε μεγάλα έργα θα διευρύνει το δημοσιονομικό κενό, επομένως θα λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, ή θα μειωθεί η παρουσία του Δημοσίου προς όφελος των ιδιωτών. Μπρος γκρεμός και πίσω... Βρυξέλλες και συμφέροντα.

Σχόλια