"Μικρά κ' Περίεργα"

Πιλοτικά εκτός

Γνωρίζαμε τη λύση των κυβερνήσεων να ξεκινούν την εφαρμογή ενός προγράμματος σε πιλοτική βάση, είτε γιατί δεν είχαν την τεχνική δυνατότητα να υπάρξει εξαρχής καθολική εφαρμογή, είτε γιατί δεν υπήρχαν οι πόροι για να καλύψουν τις ανάγκες στο σύνολό τους. Πάντως σε κάθε περίπτωση μιλούσαμε για πιλοτική ένταξη.

Εσχάτως σε τοπικό επίπεδο μαθαίνουμε και τον όρο του πιλοτικού... αποκλεισμού.

Τη μια αποκλείονται όλα τα μεγάλα έργα υποδομής της Κρήτης (εκτός από το καλώδιο) από το πακέτο Γιούνκερ αλλά... πιλοτικά, με τον υπουργό Υποδομών να διαβεβαιώνει ότι κάπως, κάπου, κάποτε θα ενταχθούν.

Από την άλλη αποκλείονται Δήμοι της Κρήτης από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αλλά... πιλοτικά, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να σπεύδουν να δώσουν διαβεβαιώσεις ότι κάπου, κάπως, κάποτε, θα ενταχθούν και οι ΟΤΑ του νησιού στο εν λόγω πρόγραμμα.

Απ' ό,τι καταλαβαίνετε, είτε με την πρώτη εκδοχή των εντός, είτε πολύ περισσότερο με τη δεύτερη των εκτός, δεν πρόκειται να δούμε "φως" στην Κρήτη.

Χ.Κ.

Σχόλια