"Μικρά κ' Περίεργα"

Κυριακή του Άγιου Γρηγορίου Παλαμά

Δευτέρα Κυριακή των νηστειών τιμάμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ενσαρκώνει την πνευματικότητα όλων των προηγούμενων Πατέρων της Εκκλησίας και αντιμετωπίζει τα προβλήματα της εποχής του με ορθόδοξο τρόπο.

Η διαμάχη του με τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό αποδεικνύει ότι είναι εφικτή η μετοχή μας στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Σκοπός του ανθρώπου δεν είναι μόνο να πετύχει όλους τους επίγειους στόχους, αλλά να μετάσχει στην εμπειρία του άκτιστου φωτός. Με την αδιάλειπτη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισον το εν εμεί σκότος» παρακινεί όλους εμάς σε πνευματικό αγώνα.

Σχόλια