"Μικρά κ' Περίεργα"

Τους έχει στα όπα - όπα ο ΟΑΕΔ

Σε μια περίοδο που η ανεργία καλπάζει, ο ΟΑΕΔ προσπαθεί να έχει τους υποψήφιους εργοδότες στα όπα-όπα. Τους δίνει, λοιπόν, τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία βιογραφικού των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, με βάση την επαγγελματική ειδικότητά τους και την περιοχή στην οποία διαμένουν.

Ο εργοδότης θα έχει επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου, αλλά όχι στα προσωπικά του στοιχεία. Έτσι, θα εντοπίζει από το χώρο του, ηλεκτρονικά, τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες να έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e-services).

Οι άνεργοι που έχουν προεπιλεγεί από τον εργοδότη και εμφανίζονται διαθέσιμοι για την αντίστοιχη θέση εργασίας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ θα ενημερώνονται από τους εργασιακούς συμβούλους και θα υποδεικνύονται από αυτούς στον εργοδότη, ώστε να περάσουν από συνέντευξη.

ΕΣΤ

Σχόλια