"Μικρά κ' Περίεργα"

Αντιβίωση.... online!

Ψήνεστε στον πυρετό και δεν έχετε κανέναν να τρέξει στο φαρμακείο για σας; Τέρμα τα βάσανά σας. Έρχεται να σας τα λύσει το ηλεκτρονικό φαρμακείο, μέσω του οποίου θα μπορούμε να κάνουμε τις παραγγελίες μας... on line!

Δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν αποκλειστικά τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην επικράτεια. Και ως αρμόδια Αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων στη χώρα μας έχει οριστεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Ο τελευταίος πρόκειται να δημιουργήσει ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση (κοινό λογότυπο) και τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων.

ΕΣΤ

Σχόλια