"Μικρά κ' Περίεργα"

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Γιορτάζουμε την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Η διαμάχη των εικονομάχων με τους εικονολάτρες ταλαιπώρησε την Εκκλησία για πάνω από 100 χρόνια. Οι εικονομάχοι επηρεασμένοι από τον αρχηγό της Ανταρσίας, τον διάβολο, θέλησαν να καταστρέψουν όλα τα εικονίσματα με την πρόφαση ότι είναι ειδωλολατρικό να τα προσκυνείς. Αντίθετα, οι εικονόφιλοι με την έβδομη Οικουμενική Σύνοδο διευκρίνισαν ότι προσκυνάμε την εικόνα. Δεν λατρεύουμε το χρώμα ή τα υλικά της εικόνας. Αλλά η τιμή και η λατρεία μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο.

Με την αναστήλωση των ιερών εικόνων, όλοι οι Χριστιανοί χαιρόμαστε την καταξίωση του προσώπου μας. Όπως ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας σώσει, ενώ πρωτύτερα ήταν αόρατος, ακατάλυπτος και απερινόητος, με την ενσάρκωσή Του επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση την πεπτωκυία φύση των ανθρώπων.

Σχόλια