"Μικρά κ' Περίεργα"

Yπερκατανάλωση κρέατος

Η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος προβλέπεται να αυξηθεί κατά 76% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα έως τα μέσα του αιώνα. Και αυτό γιατί σε ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο παρατηρείται η λεγόμενη "πρωτεϊνική μετάβαση". Καθώς αυξάνονται τα εισοδήματα, αυξάνεται παράλληλα η κατανάλωση κρέατος.

Αν και η ζήτηση για κρέας στον ανεπτυγμένο κόσμο έχει σταθεροποιηθεί, η κατανάλωση βρίσκεται σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρείται ήδη υπερβολικό. Η υπερκατανάλωση κρέατος, όμως, βλάπτει όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και το περιβάλλον. Και αυτό γιατί υπάρχει σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών με την κλιματική αλλαγή. Η κτηνοτροφία θεωρείται ως μια εξαιρετικά μη αποδοτική χρήση των περιορισμένων πόρων γης και νερού και αποτελεί έναν κύριο παράγοντα της αποψίλωσης των δασών, της καταστροφής των βιοτόπων και της απώλειας ειδών.

Σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να έχουμε κάνει κάποιου είδους μελέτη, αλλά από αυτό που βλέπουμε γύρω μας και μόνο, εκτιμούμε πως επίσης η κατανάλωση κρέατος έχει αυξηθεί. Εξάλλου, το κρέας (χοιρινό και κοτόπουλο) έχει καταλήξει να είναι η πιο φθηνή τροφή...

ΕΣΤ

Σχόλια