"Μικρά κ' Περίεργα"

Ο φασισμός της αφίσας...

Στην Κρήτη ο φασισμός της αφίσας καλά κρατεί. Καθημερινά, δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι, δέντρα, ΚΑΦΑΟ και στύλοι της ΔΕΗ "κοσμούνται" με παράνομες διαφημιστικές αφίσες.

Το επίπεδο της ζωής όλων μας υποβαθμίζεται, αλλά αντί άλλης αποζημίωσης καλούμαστε να πληρώσουμε κι από πάνω για να καθαρίζεται - αν καθαρίζεται - η πόλη μας από την εκτός ορίων αφισορύπανση.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τα άλλα, μέσω των αφισών, διαφημίζονται κυρίως πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μα, είναι αυτό πολιτισμός;

ΕΣΤ

Σχόλια