"Μικρά κ' Περίεργα"

Η κρίση ωριμάζει τους καταναλωτές

Έρευνα στον κλάδο των super markets μάς οδηγεί σε ορισμένα αξιοσημείωτα συμπεράσματα για την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των Ελλήνων εν μέσω κρίσης. Η αλλαγή αυτή εκφράζεται με τη στροφή σε λιγότερα και φθηνότερα προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών ελαχιστοποιεί (εάν όχι εκμηδενίζει) τις παρορμητικές αγορές, ενώ συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων στα καταστήματα, αναζητώντας το βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ κόστους και αξίας (value for money). Επιτέλους!

Η εξέταση της σχέσης ποιότητας-τιμής πριν αγοράσουμε είναι η πλέον σωστή μέθοδος, η οποία μπορεί να σπάσει καρτέλ και να ρίξει τιμές όπως γίνεται στην Αμερική. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η τάση προτίμησης των ελληνικών προϊόντων, δεδομένου ότι οι καταναλωτές φαίνεται να συνεκτιμούν τόσο αγοραστικά κριτήρια (ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων), όσο και το γενικό συμφέρον της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας και στηρίζοντας συνειδητά την ανάπτυξη της παραγωγής.

ΕΣΤ

Σχόλια