"Μικρά κ' Περίεργα"

Ανεργία: Δυο μέτρα και δύο σταθμά

Την άποψη ότι για τους άνεργους της Ελλάδας και για τους άνεργους της Ευρώπης ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά διατυπώνει ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής, βασιζόμενος σε στοιχεία της Κομισιόν. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία αυτά:

- Ενώ στην Ελλάδα, με βάση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το ποσό των 300 ευρώ/μήνα θεωρείται αρκετό για να ζήσει αξιοπρεπώς ένας άγαμος ενήλικας, στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσό αξιοπρεπούς διαβίωσης φτάνει τα 1.200 ευρώ/μήνα!

- Ενώ σε Ισπανία και Γερμανία το ύψος του επιδόματος ανεργίας συναρτάται από τις προηγούμενες ακαθάριστες αποδοχές, στην Ελλάδα καθορίζεται βάσει του βασικού κατώτατου μισθού ανειδίκευτου εργάτη.

- Ενώ στη Γερμανία το βοήθημα που λαμβάνεται μετά το πέρας του επιδόματος ανεργίας περιλαμβάνει ένα βασικό ποσό 391 ευρώ για τον άγαμο, καθώς και πρόσθετα επιδόματα για την κάλυψη ειδικών αναγκών, στην Ελλάδα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα είναι μόνο 100 ευρώ.

«Η κατάσταση του Έλληνα ανέργου επιδεινώνεται», αναφέρει ο κ. Χουντής και εξηγεί ότι οι δικαιούχοι του επιδόματος στην Ελλάδα όλο και μειώνονται, ενώ από το 2ο μνημόνιο δικαιούνται επίδομα ανεργίας και οι αυτοαπασχολούμενοι και ενώ η ανεργία παραμένει στάσιμη. Συγκεκριμένα, μόλις 13.598 αυτοαπασχολούμενοι έχουν λάβει επίδομα ανεργίας στα 2,5 χρόνια που βρίσκεται σε ισχύ το μέτρο, ενώ από τους 527.000 μακροχρόνια ανέργους, μόλις 17.500 επωφελούνται του επιδόματος.

ΕΣΤ

Σχόλια