"Μικρά κ' Περίεργα"

Καθαρός πολιτικός λόγος...

Ρώτησαν προ ημερών δημόσια τον Σπίρτζη πόσους μετακλητούς απασχολεί στο γραφείο του. Απάντηση: «Λιγότερους απ' όσους προβλέπει ο νόμος». Και πόσους προβλέπει ο νόμος; Απάντηση: «Κατά 25% λιγότερους απ' όσους είχαν οι προηγούμενοι». Μάλιστα. Αυτό θα πει καθαρός πολιτικός λόγος...

Στον αντίποδα, το υπουργείο Υγείας. Που όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ανάλογη ερώτηση, έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. Σύμφωνα με αυτά, η δαπάνη μισθοδοσίας των υπηρετούντων στα πολιτικά γραφεία του υπουργείου Υγείας για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 557.217 ευρώ. Η αντίστοιχη δαπάνη για το έτος 2014 είχε ανέλθει σε 1.307.186 ευρώ. Δηλαδή η δαπάνη για το έτος 2014 ήταν 2,4 φορές μεγαλύτερη από αυτή του έτους 2015.  

Πιο συγκεκριμένα για το 2015 δαπανήθηκαν σε τακτικές αποδοχές υπαλλήλων πολιτικών γραφείων του υπουργείου Υγείας 491.873 ευρώ και 65.343 ευρώ για υπερωρίες. Το 2014 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν 1.064.234 η μισθοδοσία και 242.952 οι υπερωρίες. Η αλήθεια είναι ότι διαπιστώνεται μεγάλη διαφορά...

ΕΣΤ

Σχόλια