"Μικρά κ' Περίεργα"

Τα παιδιά ξέρουν να μοιράζονται

Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις νέα παιδιά να προσφέρουν στο συνάνθρωπο τώρα που η ανθρωπιστική κρίση είναι στο κόκκινο.

Έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες μαθητές να μοιράζονται το χαρτζιλίκι ή και το κολατσιό τους με άλλα παιδιά που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε αυτή την βασική τους ανάγκη γιατί τελικά σε αυτό τον τόπο το φιλότιμο δεν γνωρίζει από ηλικίες.

Μπράβο λοιπόν σε αυτά τα παιδιά που αθόρυβα αλλά ουσιαστικά δείχνουν το μεγαλείο της κρητικής λεβεντιάς.

ΜΔ

Σχόλια