"Μικρά κ' Περίεργα"

Ρέθυμνο , πρωτιά στη μαθητική διαρροή

Συνεχίζουν να εγκαταλείπουν το σχολείο μαθητές σε όλη τη χώρα, ενώ σε επίπεδο Κρήτης το Ρέθυμνο διατηρεί την πρωτιά της μαθητικής διαρροής, μεταξύ των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων. Ωστόσο, αν και πρώτο, το Ρέθυμνο εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και ειδικά μια πενταετία πριν, όπου το ποσοστό ήταν διψήφιο και άγγιζε το 10%. Το Ρέθυμνο έχει ποσοστό μαθητικής διαρροής της τάξης του 3,89%, υπάρχει δηλαδή θετική εξέλιξη με τα χρόνια.

Για τους εκπαιδευτικούς αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια που έχουν κάνει για τη διατήρηση των επαρχιακών σχολείων και τη στελέχωσή τους - διότι εκεί υπάρχει το κυρίως πρόβλημα μαθητικής διαρροής - απέδωσε και ζητούμενο είναι να μην πραγματοποιηθούν άλλες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολείων, διότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μαθητές να το εγκαταλείψουν, επικαλούμενοι ότι είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται για μεγάλες αποστάσεις καθημερινά.

Το ζήτημα, δηλαδή, είναι να μη δοθεί «κίνητρο» στα παιδιά και τις οικογένειές τους να παρατήσουν το σχολείο και να στραφούν στις αγροτικές δουλειές, όπως συνηθιζόταν παλαιότερα και σε μικρότερο ποσοστό σήμερα, ειδικά στην περιοχή του Μυλοποτάμου, αλλά και στην υπόλοιπη επαρχία του νομού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ποσοστά μαθητικής διαρροής για τους άλλους νομούς της Κρήτης είναι: Ηράκλειο 3,16%, Χανιά 2,72% και Λασίθι 2,22%.

Γ. Σ.

Σχόλια