"Μικρά κ' Περίεργα"

Τα κάνουμε όλα δύσκολα...

Αν ένα μέρος της Ελλάδας έπρεπε να έχει χειμερινό τουρισμό, τότε αυτό θα έπρεπε να είναι η Κρήτη. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες άνθρωποι θα είχαν δουλειά, που δε θα ήταν εποχική, ενώ θα λειτουργούσαν οι τουριστικές μονάδες που το χειμώνα είναι ανεκμετάλλευτες.

Η Κρήτη παρέχει όλες τις προϋποθέσεις. Σχεδόν μόνιμο καλοκαίρι, δυνατότητα δράσεων σε βουνό και θάλασσα, λιομάζωμα, παραγωγής ρακής και σειρά άλλων δραστηριοτήτων που θα ήθελαν να γνωρίσουν οι επισκέπτες μας. Και ενώ το νησί τα κάνει όλα εύκολα, οι άνθρωποι τα κάνουμε όλα δύσκολα...

ΕΣΤ

Σχόλια