"Μικρά κ' Περίεργα"

Οι άλλοι τι είναι;

Ο Μητσοτάκης είναι, λέει, "φιλελεύθερος". Γιατί οι άλλοι που ψηφίζουν και εφαρμόζουν μνημόνια τι είναι;

Κομμουνιστές;

ΕΣΤ

Σχόλια