"Μικρά κ' Περίεργα"

Ή έτσι ή αλλιώς...

Μάλιστα... Υγιή ταμεία και ελλειμματικά μπαίνουν όλα στον ίδιο κουμπαρά. Με τα χρήματα του ενός καλύπτουν τα ελλείμματα του άλλου.

Κι αν αυτό είναι δίκαιο σε επίπεδο ασφαλιστικό, γιατί να μην είναι και σε επίπεδο πολιτών; Γιατί να μην είναι σε επίπεδο χωρών; Ή θα έχουμε κομμουνιστική λογική ή δε θα έχουμε...

ΕΣΤ

Σχόλια