"Μικρά κ' Περίεργα"

Κανείς δε θα τ' άντεχε...

Ούτε γι' αστείο δεν πρέπει να πέφτει στο τραπέζι της συζήτησης ενδεχόμενο εκχώρησης μελλοντικών δικαιωμάτων από ανακάλυψη υδρογονανθράκων.

Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, που δε θα μπορούσε να αντέξει καμία κυβέρνηση.

ΕΣΤ

Σχόλια