"Μικρά κ' Περίεργα"

Χωρίς δώρο, αλλά με φουλ γραφειοκρατία

Κακά τα ψέματα. Όσο κι αν το Ηράκλειο "κρατάει" ακόμα παρά την κρίση", η αγορά χωρίς δώρο για τους περισσότερους και με κουτσουρεμένες επιδοτήσεις είναι δύσκολο να κάνει καλούς τζίρους μέσα στις γιορτές.

Ενώ κόβουμε συνεχώς από τα χρήματα που πάνε στην κατανάλωση, δεν κόβουμε τίποτα, π.χ., από τη γραφειοκρατία, που στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι κοστίζει ετησίως 15 δισ. Ή αλλιώς 6,5% του ΑΕΠ...

ΕΣΤ

Σχόλια