"Μικρά κ' Περίεργα"

Η έκπληξη μιας ανασυγκρότησης...

Η ανασυγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου έκρυβε μια έκπληξη. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμβαίνει να συμμετέχουν 3 εκπαιδευτικοί από το ίδιο σχολείο.

Τρολάρουν οι καθηγητές, που προτείνουν να μεταφερθεί στο συγκεκριμένο σχολείο η έδρα του ΠΥΣΔΕ για λόγους περιβαλλοντικούς. Δηλαδή, για να περιοριστούν οι μετακινήσεις των μελών του οργάνου.

ΕΣΤ

Σχόλια