"Μικρά κ' Περίεργα"

Ανάγκη ελέγχων στα ελαιουργεία

Καθώς ολοένα και περισσότερα ελαιουργεία μπαίνουν σε λειτουργία, η Περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο προς τους ελαιουργούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αν θυμηθούμε πόσες καταγγελίες για ρύπανση από κατσίγαρους δεχτήκαμε πέρυσι, ίσως θα έπρεπε - εκτός από υπενθύμιση της νομοθεσίας - να κάναμε και κανένα έλεγχο για να δούμε αν αυτή τηρείται...

ΕΣΤ

Σχόλια