"Μικρά κ' Περίεργα"

Γιατί όχι στην ξηρά;

Οι Τούρκοι, λέει, θέλουν κοινές περιπολίες στη θάλασσα.

Γιατί όχι στην ξηρά της Τουρκίας; Αφού εκεί υπάρχει το πρόβλημα.

ΕΣΤ

Σχόλια