"Μικρά κ' Περίεργα"

Ο μόνος με δικαίωμα αλλαγής γνώμης...

Όταν εκλέχτηκαν ήξεραν τι θα ψηφίσουν. Οπότε τώρα, όποιος αλλάζει γνώμη θα διαγράφεται.

Τελικά, δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ, ο μόνος που έχει δικαίωμα να αλλάζει γνώμη, χωρίς συνέπειες, είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

ΕΣΤ

Σχόλια