"Μικρά κ' Περίεργα"

Υπάρχει Θέμα

Αλήθεια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για το προσωπικό  στο δήμο Ηρακλείου, δια της σιωπής θεωρεί οτι ο σάλος που έχει προκληθεί από τις "καρατομήσεις" διευθυντών προς ανάδειξη "ημετέρων" θα περάσει;

 Το πρόσχημα και μόνο , η χρήση μίας  παράτυπης  και παράνομης καθ όλα απόφασης του προηγούμενου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Ηρακλείου, που ανέσυρε από τα "σκονισμένα αρχεία" του Δήμου δύο χρόνια περίπου μετά, από τη λήψη της απόφασης για "δήθεν" Κρίσεις Διευθυντών, βγάζει μάτι για τους λόγους ανάσυρσης της.

Είναι παράνομη γιατί πρώτα-πρώτα,   το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν εφάρμοσε την βασική αρχή νομιμότητας των κρίσεων που προϋπόθετε την κατάρτιση ενιαίου πίνακα των συμμετεχόντων στην κρίση και την κατάταξη τους με βάση τη μοριοδότηση, όπως προέβλεπε η νομοθεσία , αλλά καταρτίστηκαν πολλοί πίνακες κατάταξης κατά Διεύθυνση και βαθμό υπαλλήλων. Συνέπεια αυτού ήταν  συγκεκριμένοι υπάλληλοι, που δικαιούνταν τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών ,  να βρεθούν εντελώς εκτός κρίσης. Με αυτό, τον παράνομο και ανήθικο τρόπο, καταργήθηκε στην πράξη η αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των δικαιούμενων να κριθούν ως Διευθυντές.

Κυρίως όμως, η απόφαση αυτή εφαρμόζεται εφόσον κριθεί νόμιμη από το Δήμαρχο εντός 2 μηνών από τη λήψη της , πράγμα που δεν έγινε για τον λόγο ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έκριναν παράτυπη και παράνομη την απόφαση του Υπηρεσιακού. Εδώ όμως πέρασαν 2 χρόνια , όχι 2 μήνες.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει αλλάξει ουσιαστικά η υπηρεσιακή κατάσταση όλων των υπαλλήλων. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους 25 κρινόμενους τον Οκτώβριο του 2013 που προκυρήχθηκαν οι κρίσεις των υπαλλήλων, αρκετοί έχουν συνταξιοδοτηθεί  σήμερα.

 Κερασάκι στη τούρτα, ο καθ ύλην αρμόδιος σήμερα αντιδήμαρχος, να πετάει ουσιαστικά  συγκεκριμένη Δ/ντρια , στον "κάλαθο των αχρήστων",  αφού για δύο ολόκληρες εβδομάδες από την καθαίρεση της  παρέμεινε χωρίς καμιά τοποθέτηση στο Δήμο(!!!!!)  και όταν αυτό επιτέλους έγινε, δεν τοποθετήθηκε καν σε θέση Προϊσταμένης Τμήματος όπως ρητά επιβάλλει ο Νόμος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 89 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων και το με αρ.2794/16-04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μήπως ο Δήμαρχος προσωπικά πρέπει να δει τι συμβαίνει , αφού ο αντιδήμαρχος χρησιμοποιεί το νόμο αλά κάρτ;

Γ.Σ.

Σχόλια