"Μικρά κ' Περίεργα"

Καλό, αλλά με προϋποθέσεις

Η κυβέρνηση, λέει, σκοπεύει να δημιουργήσει Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών ειδικά για τη ρύθμιση δανείων.

Σ' αυτά θα απευθύνονται οι δανειολήπτες που χρειάζονται συμβουλές για το πώς μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους...

Καλό ακούγεται, αρκεί το προσωπικό να έχει τα προσόντα γι' αυτή τη δουλειά. Διαφορετικά, ας το αφήσουμε καλύτερα. Αρκετή ταλαιπωρία έχουν υποστεί οι δανειολήπτες, δεν τους χρειάζεται κι άλλη...

ΕΣΤ

Σχόλια