"Μικρά κ' Περίεργα"

Το καλύτερο μνημόσυνο...

Το καλύτερο μνημόσυνο έκαναν ο Κώστας Μπαντουβάς, το προσωπικό και τα στελέχη της Cretan Holidays-Κ. Badouvas Α.Ε., που "υιοθέτησαν" το πάρκο στην τάφρο μπροστά από το Κομμένο Μπεντένι, στη μνήμη του πρόωρα χαμένου Ζαχαρία Μπαντουβά.

Την περασμένη Κυριακή κλάδεψαν, έσκαψαν, καθάρισαν, φύτεψαν και, το σημαντικότερο, έριξαν το σπόρο... Έβαλαν την ιδέα και σε άλλους Ηρακλειώτες που θα μπορούσαν να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων.

Αυτό που χρειάζεται για να "υιοθετήσουν" οι ενδιαφερόμενοι ένα χώρο πρασίνου είναι να απευθυνθούν στο Δήμο Ηρακλείου. Η πρότασή τους θα γίνει αποδεκτή, αρκεί ο χώρος που ζητάνε να συμβαδίζει με τις δυνατότητες που έχουν...

ΕΣΤ

Σχόλια