"Μικρά κ' Περίεργα"

"Ανοιξαν" 10.000 θέσεις στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου έως τη 10η Δεκεμβρίου 2015 θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν μέσω του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Για τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο προσφέρονται 4.640 θέσεις προπτυχιακών και 5.360 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδών.

Ανά προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οι θέσεις που προσφέρονται είναι: 150 για σπουδές στις φυσικές επιστήμες, 800 για πληροφορική, 1.500 για Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 1.100 για Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, 1.000 για σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και 90 θέσεις στην Ισπανική γλώσσα και Πολιτισμό.

Περισσότερες πληροφορίες και τις προσφερόμενες θέσεις των μεταπτυχιακών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.eap.gr

ΕΣΤ

Σχόλια