"Μικρά κ' Περίεργα"

Προσπάθεια αναζωογόνησης... Σωματείου

Την... αναζωογόνηση της ΕΛΜΕ Ηρακλείου προσπαθεί να πετύχει η διοίκηση του Σωματείου. Ως μέτρο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι ανοιχτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.

Αυτές θα γίνονται κάθε δεύτερη Δευτέρα, στις 8 το βράδυ, στα γραφεία της ΕΛΜΕ, που βρίσκονται στην περιοχή του Λάκκου. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετάσχει κάθε καθηγητής του Ηρακλείου και να συνεισφέρει με τις θέσεις και τις προτάσεις του.

Ταυτόχρονα, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου προωθεί τον ορισμό συνδέσμων και επιτροπών αγώνα σε κάθε σχολείο. Όπως εκτιμά, ο ορισμός τους είναι όρος απαραίτητος για την καλύτερη ενημέρωση και αλληλοτροφοδότηση Δ.Σ.-καθηγητών. Γι' αυτό, οι σύλλογοι διδασκόντων κάθε σχολείου καλούνται να ορίσουν συνδέσμους και να δημιουργήσουν επιτροπές άμεσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ θα ενισχύσει, παράλληλα, την ενημέρωση του κλάδου με πιο συχνές επισκέψεις των μελών του στα σχολεία, καθώς και ενημερώσεις σε ομάδες σχολείων.

ΕΣΤ

Σχόλια