"Μικρά κ' Περίεργα"

Λιγότερες οι εξαγωγές σταφυλιών από την Κρήτη

Με σταθερά καλές τιμές συνεχίστηκαν οι εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών, κυρίως από εξαντλούμενα αποθέματα.

Οι εξαγωγές των επιτραπέζιων εκτιμάται ότι θα κλείσουν στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, αλλά με μείωση κυρίως από Κρήτη (εξαιτίας των ζημιών), που μέχρι σήμερα διαμορφώνονται στους 8.800 τόνους, έναντι 11.500 πέρυσι.

ΕΣΤ

Σχόλια