"Μικρά κ' Περίεργα"

"Μαύρες" προειδοποιήσεις

Όσοι δεν έχετε κόψει ακόμα το κάπνισμα για λόγους υγείας... Όσοι δεν έχετε κόψει ακόμα το κάπνισμα για λόγους οικονομίας... Ετοιμαστείτε να το κόψετε για λόγους... αισθητικής των πακέτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις προδιαγραφές για τις νέες "μαύρες" προειδοποιήσεις που θα καλύπτουν το 65% του πακέτου των τσιγάρων.

Όπως ορίζεται από τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, οι νέες προειδοποιήσεις για την υγεία θα περιλαμβάνουν έγχρωμη φωτογραφία, γραπτή προειδοποίηση για τις επιβλαβείς επιδράσεις του καπνίσματος και πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Τα προαναφερόμενα θα εφαρμοστούν σε όλη την Ευρώπη από το Μάιο του 2016.

ΕΣΤ

Σχόλια