"Μικρά κ' Περίεργα"

Πάνω από τρεις συντάξεις...

Ενώ ασχολούμαστε συνεχώς με τους συνταξιούχους, όλως τυχαίως και βολικώς ξεχνάμε να ασχοληθούμε τους πολυ-συνταξιούχους.

330.000 άνθρωποι σ' αυτή την ουσιαστικά χρεωκοπημένη χώρα λαμβάνουν πάνω από τρεις κύριες συντάξεις. Και είμαστε η μόνη χώρα που συμβαίνει αυτό στον κόσμο...

Πριν, λοιπόν, κόψουμε τη μια σύνταξη ενός, δε θα πρέπει να εξετάσουμε τις τρεις συντάξεις του άλλου;

ΕΣΤ

Σχόλια