"Μικρά κ' Περίεργα"

Το άνοιγμα των σεντουκιών...

Για πρώτη φορά μετά από καιρό, λέει, αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις τράπεζες. Όπως προκύπτει, η αύξηση προέρχεται από ενδοτραπεζικές συναλλαγές (π.χ. καταθέσεις μισθοδοσίας, εξοφλήσεις τιμολογίων κ.λπ.) και όχι σε τίποτα σεντούκια που άνοιξαν.

Οι οικονομικοί εγκέφαλοι της χώρας εκτιμούν πως το άνοιγμα των σεντουκιών θα επέλθει κατά Δεκέμβριο μεριά... Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

ΕΣΤ

Σχόλια