"Μικρά κ' Περίεργα"

Πολιτικόν Γνωμικόν

"Ους η αριστερά ψήφος συνέζευξε, ουδείς δεξιός μη χωριζέτω": De ja vou συγκυβέρνησης Ιανουαρίου.

Γ.Σ.

Σχόλια