"Μικρά κ' Περίεργα"

Κι όποιος αντέξει...

Προεκλογικά μπορεί να ακουστούν πολλά, αλλά η πραγματικότητα είναι δεδομένη και κυρίως υπογεγραμμένη.

Δεν έρχονται ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 77 φορολογικά μέτρα. Κι όποιος αντέξει...

ΕΣΤ

Σχόλια