"Μικρά κ' Περίεργα"

Κάλπη και κλίμακα της Γλασκώβης

Η "κλίμακα της Γλασκώβης" είναι μια μέθοδος εκτίμησης του επιπέδου συνείδησης που έχει ο ασθενής, όταν τον φέρνουν στα επείγοντα.

Είναι αυτό που ακούγεται πολλές φορές στις συχνότητες του πολύπαθου ΕΚΑΒ (π.χ. Γλασκώβη 5).

Αποτελεί μια βαθμολόγηση της ικανότητάς του να ανοίξει τα μάτια, να αντιδράσει λεκτικά και να κινηθεί φυσιολογικά.

Η ελάχιστη βαθμολογία είναι το 3 και η μέγιστη το 15.

Αυτό το 15 αντιστοιχεί στην «πλήρη συνείδηση», όπου ο ασθενής γνωρίζει τι συμβαίνει στον ίδιο και στο περιβάλλον του, αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα και αντιδρά ανάλογα σε αισθητικό και κινητικό επίπεδο.

Μεταξύ 8 και 14, χαρακτηρίζουμε τον ασθενή ληθαργικό, αφού δεν είναι δραστήριος και παρουσιάζει αργές ή άσκοπες αντιδράσεις στα ερεθίσματα.

Βαθμολογία μεταξύ 3 και 8 σημαίνει κωματώδη κατάσταση και ο ασθενής έχει πλήρη έλλειψη επίγνωσης της κατάστασής του και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται.

Μπορεί επίσης να αντιδρά ή να μην αντιδρά καθόλου στον πόνο…

Σε ποια βαθμολογία λέτε να βρίσκεται προ της κάλπης ο Έλληνας ψηφοφόρος;

Γ.Σ.

Σχόλια