"Μικρά κ' Περίεργα"

Κάλλιο αργά παρά ποτέ...

Το έτος 1993 ένας κύριος διορίστηκε μόνιμα στο Δημόσιο ως εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το διορισμό του στον κλάδο ΤΕ01.13 (Προγραμματιστών Η/Υ), στην περιοχή Α' Δυτικής Αττικηiς, είχε προσκομίσει πλαστό πτυχίο.

Όχι μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, αλλά το βασικό του πτυχίο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να βρίσκεται μέσα σε τάξη.

Μετά από 22 χρόνια, το υπουργείο Παιδείας, επιδεικνύοντας... γοργά αντανακλαστικά, ανακάλεσε το διορισμό του.

Ε, τι διαμαρτύρεστε κι εσείς; Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εξάλλου, ο άνθρωπος δεν είχε πάρει ακόμα σύνταξη...

ΕΣΤ

Σχόλια