"Μικρά κ' Περίεργα"

Μεγάλη κουβέντα

Μεγάλη κουβέντα από έναν μαέστρο της πολιτικής περασμένων αιώνων, τον Ντισραέλι:

«Στην πολιτική και τον πόλεμο δεν υπάρχει ηθική. Ηθική δεν έχουν τα κράτη. Τα άτομα, όμως, έχουν ήθος, και οι κοινωνίες έχουν ήθη».

Γ.Σ.

Σχόλια