"Μικρά κ' Περίεργα"

Λίστες και αποχή

Κι όμως, ό,τι μετρήσεις και αν εμφανίζονται, ό,τι εκτιμήσεις κι αν κάνουν τα κομματικά επιτελεία, η αποχή θα είναι η μεγάλη μεταβλητή των εκλογών και μάλιστα αυτή τη φορά υπάρχουν και παράγοντες που συντείνουν αυτόματα σχεδόν σε αυτή.

Μία σοβαρή παράμετρος, πέρα από το μούδιασμα και το αδιέξοδο των ψηφοφόρων, είναι και το γεγονός ότι αυτή τη φορά δεν έχουμε σταυρό αλλά λίστα και σειρά εκλογής. Άρα τρέξιμο υποψηφίων όπως το ξέραμε για προσωπική ψηφοσυλλογή να το ξεχάσουμε.

Ομοίως και "ψηφολεκτών" στις τοπικές κοινωνίες - ούτε οι ψηφοφόροι σε επίπεδο οικογενειών υπάρχει περίπτωση να τρέχουν για το σταυρό του "δικού τους υποψηφίου".

Τρέξιμο θα ρίξουν μόνο υποψήφιοι τα κόμματα των οποίων ανά εκλογική περιφέρεια βγάζουν ή όχι υποψήφιο στο "τσακ" και εφόσον είναι σε εκλόγιμη θέση. Άρα ακόμη και ο τρόπος που θα γίνουν αυτές οι εκλογές δε φαίνεται να βοηθάει στη μεγιστοποίηση συμμετοχής των ψηφοφόρων.

Γ.Σ.

Σχόλια