"Μικρά κ' Περίεργα"

Φόρος... μουσικής

Έπρεπε να έρθει το 3ο μνημόνιο για να καταργηθεί φόρος που επιβλήθηκε το 1948 από τη βασίλισσα Φρειδερίκη.

Πρόκειται για τον ειδικό φόρο δημοσίων θεαμάτων, σκοπός του οποίου ήταν την ενίσχυση των βόρειων επαρχιών της χώρας μετά το τέλος του εμφυλίου πόλεμου.

Ο συγκεκριμένος φόρος επιβάρυνε κατά 1,46 ευρώ το κάθε εισιτήριο μουσικού θεάτρου (οπερέτα, επιθεώρηση, συναυλία κ.λπ.), αλλά -όλως περιέργως- τόσες δεκαετίες κανείς δεν είχε σκεφτεί να τον καταργήσει.

Και αυτό, παρόλο που ο λόγος για την είσπραξή του είχε πάψει να υφίσταται προ πολλού...

ΕΣΤ

Σχόλια